H@RM is een re-integratiemethodiek, die is ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar werkervaring van Frits Haring. H@RM staat dan ook voor de HAringRe-integratieMethodiek.

Met H@RM zijn mensen in de bijstand eerder en beter in staat om weer te kunnen werken.
 
Vraag bij Nieuws de H@RM whitepaper aan voor meer informatie.